Usuari Lluís Botinas

Antiguitat: 1 any (des de Gen 10, 2017)
Tipus: Usuari registrat
Nom complet:
En quant a mi:

Activitat de Lluís Botinas

Punts: 111 punts (lloc #11)
Debats: 0
Opinions: 1
Comentaris: 3
Ha votat en: 0 opinions
Atorgats: 0 vots positius, 0 vots negatius
Rebuts: 4 vots positius, 0 vots negatius
...